slider
Studia jednolite magisterskie i uzupełniające magisterskie

FIZJOTERAPIA

Studia licencjackie - niskie czesne

PIELĘGNIARSTWO

Studia podyplomowe

OSTEOPATIA

studentsbanner_2
Studia jednolite magisterskie i uzupełniające magisterskie

FIZJOTERAPIA

Studia licencjackie - niskie czesne

PIELĘGNIARSTWO

Studia podyplomowe

OSTEOPATIA

Aktualności

W dniu 22.09.2018 r. (sobota) dziekanat i kwestura czynne w godzinach: 9.00 – 13.00.

W dniu 22.09.2018r. (sobota) dziekanat i kwestura czynne w godzinach: 9.00 – 13.00.

SKŁADANIE WNIOSKÓW STYPENDIALNYCH

Wnioski na wszystkie stypendia należy złożyć do dnia 22 października 2018 r. w pok. nr 1 – Kwestura

II sesja poprawkowa 22-23.09.2018 r.

II sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna poprawkowa roku akademickiego 2017-2018 W ramach II sesji poprawkowej odbędą się zaliczenia i egzaminy dla studentów kierunków […]

Inauguracja roku akademickiego 2018/2019

Władze uczelni zapraszają studentki i studentów I roku studiów jednolitych magisterskich, I roku studiów uzupełniających magisterskich kierunku Fizjoterapia oraz I […]

Harmonogram obron prac licencjackich i magisterskich 23-24.09.2018 r.

HARMONOGRAM OBRON W DNIU 23 WRZEŚNIA (niedziela) – studia niestacjonarne -sala  H Lp Godz. Nr albumu lic/mgr Promotor Recenzent Przewodniczący […]

Ubezpieczenie NNW+OC

UBEZPIECZENIE NNW + OC na rok akademicki 2018/2019 praktyki, zajęcia praktyczne i ćwiczenia kliniczne   Ubezpieczenia są obowiązkowe podczas praktyk […]

Wykładowców 62
FORMULARZ KONTAKTOWY